Skifte sikringsskap?

Vi utfører kontroll og skifte av sikringsskap i Bergen

Skifte sikringsskap er noe man bør vurdere å få gjort om dersom sikringsskapet begynner å dra på årene. Gran Elektro tilbyr kontroll og eventuelt skifte av sikringsskap for privatpersoner og bedrifter i Bergen og omegn. Etter at du har tatt kontakt med oss, tar det ikke mer enn 1-2 dager før vi er på plass for å ta en titt på sikringsskapet. Sikringsskapet er en svært viktig del av din eiendom. En sjekk av dette bør utføres regelmessig, spesielt om det er av gammel standard. Gamle sikringsskap er nemlig en potensiell branntrussel.

Hvorfor bør Gran Elektro skifte sikringsskap for deg?

Oppgaven til sikringsskapet er å hindre at det elektriske anlegget overbelastes. Norske husstander og bedrifter har et svært høyt strømforbruk, og eldre sikringsskap har potensielt ikke kapasitet til å håndtere dette. Potensielt kan dette være meget farlig, og kan føre til overbelastning på det elektriske anlegget. Konsekvensene kan i verste fall være brann.

Som boligeier er du ansvarlig for at sikringsskapet innehar tilfredsstillende krav, og at sjekk og utbytte foretas av autoriserte fagfolk. Gran Elektro har godkjente elektrikere som har solid kompetanse på kontroll og skifte av sikringsskap. Vi er svært opptatt av å levere kvalitet, til avtalt pris. Bedriften er også registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Når bør du kontakte elektriker?

Det er flere faremomenter som kan være nyttige å se etter når det kommer til sikringsskap. Tydelige tegn på at en elektriker bør kontaktes, er om du eksempelvis hører lyder i form av knitring. Det samme gjelder om du ser røykutslag som kommer fra skapet. Andre tegn som tilsier at fagfolk bør ta en titt, er om du flere ganger årlig opplever at sikringene ryker. Kontakt oss her om du kjenner deg igjen i en eller flere av disse faresignalene.

el-sjekk skifte sikringsskap