El-sjekk til privat og næring

Det elektriske anlegget i et privat hjem eller en næringsbygning skal sjekkes regelmessig for å sikre at det er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder og for å redusere risikoen for brann og elektrisk sjokk.

Trenger du befaring eller service utført av autorisert elektrikerpersonell?

En elektrisk sjekk, eller el-sjekk består av å sjekke for feil i ledninger, brytere, stikkontakter, jordfeilbrytere og annet utstyr, samt å sikre at det er tilstrekkelig beskyttelse mot overspenning og elektrisk sjokk. En elektrisk sjekk utføres vanligvis av en autorisert elektriker og kan være påkrevd ved salg eller leie av et bygg, eller av myndigheter eller forsikringsselskap. Det anbefales å gjennomføre en elektrisk sjekk minst en gang i året for å sikre at bygget er trygt og i samsvar med gjeldende reguleringer.

For privatboliger er det vanlig å gjøre en årlig sjekk av det elektriske anlegget. For næringsbygninger er det krav om at det elektriske anlegget skal sjekkes minst hvert 3.år. Dette er forskriftskrav i henhold til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 400. Dette er en nasjonal standard som gir retningslinjer for sikkerhet og drift av elektriske anlegg.

En el-sjekk vil typisk innebære å kontrollere at det elektriske anlegget er i god stand, at det er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder og at det er korrekt installert. Dette kan være påkrevd ved salg eller leie av en bolig.

el-sjekk skifte sikringsskap
el-sjekk

Dette vil typisk innebære å gjøre følgende:

  • Kontrollere at sikringer og jordfeilbrytere er i orden og fungerer som de skal
  • Kontrollere at ledninger og stikkontakter er i god stand og ikke er skadede
  • Kontrollere at det ikke er noen løse eller ødelagte deler i anlegget
  • Kontrollere at det ikke er noen overbelastning eller overoppheting i anlegget
  • Kontrollere at det ikke er noen farlige eller ulovlige tilkoplinger eller endringer i anlegget.

 

Resultatet av sjekken vil gi en rapport som beskriver eventuelle feil eller mangler som er funnet i anlegget og hva som må gjøres for å rette opp disse.

Bestill el-sjekk idag!